ERA | Property Details
For Sale
Western Cape
Ashton
Ashton
12705
Ashton
R 20,000,000
Ashton
# 12705
Property Information
For Sale
Winsgewende krat en palet verhuringsbesigheid te koop / Profitable crate and pallet rental business for sale
Die inkomste genererende krat en palet verhuringsbesigheid word te koop vir die bedrag van R20 000 000 as 'n lopende saak aangebied. Die lys van roerende bates, kratte en palette vorm deel van die koopsaak en is by die adverteerder beskikbaar. Die koop sluit ook die eiendom wat uit 2 erwe bestaan in, waarop twee store opgerig is. Een van die store word aan Langeberg Inmaak Fabriek verhuur en die besigheid word uit die ander stoor bedryf. Die stoor wat verhuur word se spesifikasies is as volg: - Huur per maand: R29777.40 (Btw uitgesluit) - Grootte: 813.12 vierkante meter Die gebou bestaan uit 'n staal konstruksie met 'n sinkdak, steen en sement mure. Die omheining bestaan uit 'n 2.4 meter hoë diamantoogdraad en sekuriteits lemmetjie draad bo-op. Behalwe die stoorruimte is daar 'n kantoor, kombuis en ablusie geriewe. Die stoor waaruit die besigheid bedryf word se spesifikasies is as volg: - Grootte: 452.25 vierkante meter (stooruimte) - 300 vierkante meter (onderdak laaiblad) Die gebou bestaan uit 'n staalkonstruksie met 'n sinkdak, steen en sement mure. Die area is met 2.4 meter hoë diamant oog draad en sekuriteits lemmetjie draad bo-op omhein. Behalwe die stoor is daar 2 kantore, kombuis, ablusie geriewe en 'n gereedskap stoor. Daar is 'n eenheid geinstaleer waar kratte gewas word en vir die opvang van afloopwater. Beide die store is nuut gebou en in 'n baie goeie toestand. Die masjienerie en toerusting is betreklik nuut en in 'n goeie werkende toestand. Die besigheid se kliënte basis is Langeberg Inmaak Fabriek vir die verhuring en herstel van kratte en palette, asook pakstore en boere in die area. The revenue generating crate and pallet rental business is on sale for the amount of R20 000 000 as a going concern. The list of movable assets, crates and pallets forms part of the sale and is available from the advertiser. The sale also includes the property that consists of 2 plots, on which two stores were erected. One of the stores is rented out to Langeberg Canning Factory and the business is operated from the other store. The rental leased specifications of the one store are as follows: - Monthly rental: R29 777.40 (VAT excluded) - Size: 813.12 square meters The building consists of a steel structure with a zinc roof, stone and cement walls. The fence consists of a 2.4 meter high diamond wire and security blade wire on top. In addition to the storage space, there is an office, kitchen and ablution facilities. The specifications of the store from which the business operates are as follows: - Size: 452.25 square meters (storage space) - 300 square meters (undercover loading deck) The building consists of a steel structure with a zinc roof, stone and cement walls. The area is fenced with 2.4 meter high diamond eye wire and security blade wire on top. Besides the storage there are 2 offices, kitchen, ablution facilities and a tool store. There is a unit installed where crates are washed and for catching run-off water. Both stores are newly built and in a very good condition. The machinery and equipment are relatively new and in good working order. The business's customer base is Langeberg Canning Factory for renting and repairing crates and pallets, as well as packing stores and farmers in the area.
Property Details
Property Type
Industrial
Erf Size
11000 m2
Property Category
Full & free title
House Size
1500 m2
Rooms
External Features
General Features
Special Features
Sink
Security
Totally Fenced | Security Gate
Agent
Agent
(072) 561-4333
023 262 1190
Send Lofty a Message
Name and Surname*
Contact Number*
Email Address*
Message*
An email will be sent to the agent

Please enter the answer to submit the message
Bond Calculator
Use only numbers
Purchase price:
Total deposit:
Interest rate (percentage):
Term (months):
R
R
%
Loan amount:
Monthly payment:
R
R
0
0